Porsche - -

Information om motorolja

Motorolja har till uppgift att smörja motorn. Så är det. Men det är inte allt. Avancerade oljor har en mängd olika funktioner för att säkerställa att motorn är tillförlitlig och att den levererar den höga prestanda som den har konstruerats för. Det är därför som du endast bör använda motorolja som är anpassad för din Porsche. Oljan måste bytas ut regelbundet så att den behåller sina positiva egenskaper. Specifikationerna hittar du i ägarhandboken, alternativt kan ditt Porsche Center eller Porsche Service Center tillhandahålla informationen.

Funktion

Första funktionen:

Bilda en permanent smörjfilm mellan motorns rörliga delar. I synnerhet cylindrar och kolvar måste smörjas ordentligt för att förhindra att kolvarna kärvar. Smörjningen skyddar även mot slitage, vilket resulterar i att motorns livslängd förlängs. Den minskade friktionen sparar även bränsle.

Andra funktionen:

Hålla motorn ren. Speciella tillsatser skyddar särskilt de rörliga delar som blir mycket varma från eventuella föroreningar som kan uppstå under förbränningsprocessen (eller till och med som ett resultat av biobränsleanvändning, som biodiesel). Tillsatserna absorberar orenheterna som samlas upp i oljan och förhindrar på så sätt att det bildas avlagringar som skulle kunna skada motorn.

Tredje funktionen:

Neutralisering av syror som bildas av förbränningsgaserna och oförbränt bränsle i oljan, vilket förhindrar korrosion speciellt i lagren.

Fjärde funktionen:

Avleda värme. Olja kyler många delar av motorn dit kylvätskan inte når.

Typer av motoroljor

Skillnaden ligger i detaljerna.
Och i prestandan.

Det finns grovt räknat tre olika motoroljeklasser, var och en med sina speciella egenskaper:

Mineraloljor är de äldsta kända och mest använda oljorna. De är relativt enkla och billiga att framställa genom destillering och raffinering av råolja.

Halvsyntetiska motoroljor produceras enligt en komplicerad process, men anses därför också hålla en betydligt högre kvalitet, speciellt vad gäller åldringsbeständigheten och värmeegenskaperna.

Syntetiska oljor tillverkas genom kemisk syntes och kan ges mycket specifika kvalitetshöjande egenskaper. Tack vare sin optimala prestanda lämpar sig dessa oljor särskilt väl för avancerade motorer. Till exempel motorerna i Porsches bilar.

Single- och multi-grade-oljor

Single- eller multi-grade-oljor?
Oljorna och deras egenskaper.

Single-grade-oljor dominerade marknaden fram till 1970-talet. Varje olja som såldes hade en tydligt angiven viskositet som även användes för att beskriva den.

Multi-grade-oljor är de motoroljor som är vanligast i dag. De är baserade på basoljor med låg viskositet och blandas med specialtillsatser t.ex. polymerer så att deras viskositet endast försämras marginellt vid högre temperaturer.

Fördelarna med multi-grade-oljor.

Tack vare de mindre förändringarna av viskositeten lämpar sig multi-grade-oljor bättre för användning över ett bredare temperaturområde än så kallade single-grade-oljor. Det betyder att de smörjer motorn optimalt både vid värme och kyla. Detta resulterar i bättre smörjande egenskaper när oljan är kall vid kallstart, minskade påfrestningar på startmotorn vid låga temperaturer och tillräcklig smörjning vid höga utomhus- och motortemperaturer.

SAE-klasser

Vad betyder siffrorna ovanför användningsområdet för oljan?

SAE-klassen (SAE: Society of Automotive Engineers) för multi-grade-oljor innehåller två klassificeringar, t.ex. 0W-40. Dessa anger i vilket temperaturområde som motoroljan kan användas. Siffran före ”W” (Winter) anger därför hur trögflytande oljan är, dess viskositet, vid kyla – ju lägre siffra, desto mer lättflytande är oljan. 0 anger därför att oljan har extremt låg viskositet, för användning vid låga temperaturer.

Den andra delen av viskositetsklassen (siffran efter ”W”) anger hur trögflytande oljan är vid höga temperaturer – ju högre siffra, desto tjockare är oljefilmen. Siffran 10 skulle därför betyda att oljan har mycket låg viskositet, och att den har utformats speciellt för användning i områden med kallt klimat. I områden med extremt höga temperaturer kan man använda oljor med en viskositet på upp till 60. En olja som är mycket trögflytande i normalt tillstånd. Siffran 40 står därför för medelhög viskositet, vilket garanterar optimal användning även vid höga temperaturer.

Mer om vår samarbetspartner – ExxonMobil - Mobil 1

Motorn. Hjärtat i varje Porsche. Våra erfarenheter visar att rätt olja har en avgörande betydelse. Den garanterar utmärkt stabilitet, ökar slitagemotståndet och skyddar maximalt mot avlagringar. Kort sagt: oljan måste ha samma egenskaper som motorn – anpassad för att leverera hög prestanda.

Därför använder sig Porsche av helsyntetisk, avancerad motorolja från ExxonMobil och motoroljan Mobil 1. Detta eftersom den består av molekylkedjor med ungefär samma längd och molekyler med en enhetlig storlek tack vare oljans speciella sammansättning.

Resultatet: en solid struktur som möjliggör optimala pump- och flödesegenskaper vid låga temperaturer och extrem stabilitet vid höga temperaturer.

En annan fördel jämfört med konventionella motoroljor: föroreningar, som paraffin, svavel och reaktiva kolväten filtreras bort från de avancerade oljorna med hjälp av en avancerad process. Till detta ska läggas oljans ökade åldringsbeständighet. Detta är egenskaper som gör att oljan ger hög driftsäkerhet och att tiden mellan oljebytena kan förlängas.

Resultatet: förbättrad prestanda, mindre slitage, lägre bränsleförbrukning och en förlängning av motorns livslängd.

Mer om olja

Vår samarbetspartner – Mobil 1