Porsche - EU-märkta däck

EU-märkta däck

Tre goda skäl
att ta en närmare titt

De tre kriterierna för EU-märkningen.

Sedan slutet av 2012 måste alla däck som säljs för personbilar och lätta lastbilar ha EU-märkning. Länder utanför EU – till exempel Sydkorea – har också introducerat denna märkning eller kommer att göra det på sikt. Märkningen och/eller klistermärken klassificerar däcken enligt tre kriterier: bränsleförbrukning, väggrepp på vått underlag samt bullerklassificering.

Bränsleförbrukning.

Minskat rullmotstånd sparar bränsle och minskar CO2-utsläppen. Skalan sträcker från A (mest effektiv) till G (minst effektiv), medan D inte används för bildäck. Skillnaden i bränsleförbrukning för en bil med däck av klass A jämfört med klass G är cirka 0,1 liter per 100 km. Bränslebesparingen beror huvudsakligen på både det aktuella fordonet och körförhållandena. Ett ekonomiskt körsätt kan minska bränsleförbrukningen avsevärt. För att uppnå maximal bränsleeffektivitet och våtgrepp måste det föreskrivna däcktrycket också följas.

Väggrepp på vått underlag.

Skalan för väggrepp på vått underlag visar däckets prestanda vid inbromsning på våta vägar. Skalan sträcker sig från A (kortast bromssträcka) till F (längsta bromssträcka), medan D och G inte används för bildäck. Även här beror effektiviteten i grund och botten på fordonet och körförhållandena. Om ett fordon måste göra en nödbromsning kan bromssträckan med en fullastad bil utrustad med A-klassade däck vara upp till 30% kortare än om den är försedd med F-klassade däck. För en ”normal” bil i 80 km/h kan bromssträckan vara upp till 18 meter kortare.

Bullerklassificering.

Bullerklassificeringen ger information om däckets yttre ljudnivå. Volymen ges som ett absolutvärde i decibel (dB) och visas med hjälp av ett piktogram med upp till tre ljudvågor. I detta sammanhang kan en 10 dB högre ljudnivå subjektivt uppfattas som dubbelt så hög. Därför motsvarar 70 dB ungefär volymen av en högljudd konversation medan 80 dB motsvarar trafikbuller i tung trafik. Den ljudnivå däcket ger ifrån sig utanför bilen är inte nödvändigtvis densamma som ljudnivån i kupén.