Porsche fortsätter expandera – nytt Porsche Center etableras i Helsingborg

Den tyska sportbilstillverkaren Porsche har vuxit kraftigt på den svenska marknaden under de senaste åren. Under 2016 registrerades 1 335 nya Porsche i Sverige och inför 2017 ligger prognosen på cirka 1 500 nya bilar. För att svara upp till det ökade intresset för märket etableras nu en ny fullserviceanläggning i form av Porsche Center Helsingborg.

Porsche har under de senaste åren kraftigt ökat sin försäljning av nya bilar på den svenska marknaden. Försäljningsframgångarna kommer delvis från etablerade modeller som Porsche 911 och Porsche Cayenne, men också från nyare modeller som Porsche Macan samt senaste generationen av både Porsche 718 och Porsche Panamera.

Den ökade försäljningen av nya Porsche medför ett behov av att öka kapaciteten även i återförsäljarledet. I tillägg till de sju Porsche Center som redan finns pågår redan arbete med en uppdaterad anläggning i Göteborg, samt etablering av helt nya anläggningar i Danderyd och Jönköping. Porsche Center Helsingborg kommer därmed att bli den tionde fullserviceanläggningen i Sverige.

– Med en ökad försäljning de senaste åren har vi fler Porsche-kunder än innan. Därför satsar vi på fler Porsche Center för att komma närmare våra kunder, samt att säkerställa bästa möjliga servicenivå och kundmottagande, säger Raine Wermelin, direktör på Porsche Sverige.

Porsche Center Helsingborg kommer att drivas av Ferdinand Syd AB. Bakom företaget ligger Gustav Lundh, Johan Persson och Lars-Bertil Rantzow. Ferdinand Syd AB driver sedan tidigare Porsche Center Malmö.

– Under de senaste åren har vi sett en mycket stark utveckling av verksamheten inom Porsche Center Malmö. Förutom ökade volymer både vad gäller försäljning av nya och begagnade Porsche har man även utvecklat sin serviceverksamhet på ett imponerande sätt. Med Porsche Center Helsingborg kommer vi ytterligare att stärka vår position i södra Sverige, avslutar Wermelin.

Porsche Center Helsingborg etableras på Väla Södra, i anslutning både till den högtrafikerade E6 samt infarten till Helsingborg. Anläggningen kommer att bestå av väl tilltagna ytor för nya och begagnade Porsche samt serviceverkstad. En intressant dimension är att man dessutom i direkt anslutning till Porsche Center Helsingborg kommer att etablera en egen skadeverkstad.

– Vi har under en längre tid sett ett ökat intresse för Porsche och känner att det är dags att göra oss än mer tillgängliga i regionen. Med vår satsning i Helsingborg kommer vi att kunna erbjuda en ännu högre servicegrad för både befintliga och nya Porsche-ägare i nordvästra Skåne. Just den ökade tillgängligheten har också varit en av huvudanledningarna till nyetableringen, säger Gustav Lundh, VD för Ferdinand Syd AB.

Detaljerad planering kring byggandet av Porsche Center Helsingborg pågår för fullt och processen med att rekrytera personal till nyckelpositioner har redan påbörjats. Porsche Center Helsingborg beräknas öppnas med full verksamhet under senare delen av 2018.

 

För ytterligare information kontakta Jennie Hellsten, Porsche Center Malmö, tel 040-555 006 eller Raine Wermelin, Porsche Sverige, tel 08-553 867 94.

Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Cayenne, Macan och Panamera. År 2016 registrerades 1 335 Porsche i Sverige. Porsches största marknader är Kina och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom Porsche Center som finns i Borås, Göteborg, Kalmar, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro.