Porsche - Porsche Sports Cup Scandinavia

Porsche Sports Cup Scandinavia

Porsche Sports Cup Scandinavia är tävlingsserien där alla Porsche modeller kan deltaga. Syftet med serien är att vara ingången till att tävla med sin Porsche. Man kan börja med en standard Porsche och om man så vill, utvecklas i serien för att sedan kanske gå vidare till andra högre serier. Några i klubben har gått vidare ända till Carrera Cup. Till låg kostnad erbjuds en tävlingsserie som håller hög kvalitet och säkerhet och som ger möjlighet till utvecklande träning och tävlingsmoment.

Deltagande bil måste uppfylla grundsäkerhetskraven med godkänd bur, 4-punktsbälte, huvudströmbrytare och SBF vagnbok. Föraren måste vara medlem i PCS Racing, ha tävlingslicens för bana samt vara anmäld till serien.

Förutom deltagande i Porsche Sports Cup Scandinavia som tävlande finns möjlighet att som medlem i PCS Racing träna på bana under s.k. funktionärskörning.

Läs mer om Porsche Sports Cup Scandinavia här

Relaterat innehåll

Porsche Carrera Cup Scandinavia
Porsche Carrera Cup Scandinavia
International Motorsport
International Motorsport
Porsche Ice Experience
Porsche Ice Experience