VSS personuppgiftshantering

1. Allmänt om dina personuppgifter och VSS

Vi på Volkswagen Service Sverige AB (VSS) uppskattar intresset du visat för vårt företag, våra produkter och tjänster genom att besöka vår webbplats. När du använder våra tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss ger du oss samtidigt tillgång till mycket information om dig själv.

Den här informationen gäller för dina personuppgifter som samlas in när du interagerar med VSS. När vi i denna text talar om personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt identifierar dig som person. Dina personuppgifter används inte bara för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du begär, utan också för att vi ska fortsätta att utveckla våra produkter för att dessa ska fortsätta att tillgodose dina behov och önskemål.

Öppenhet
Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Vi använder dina personuppgifter endast för de ändamål och de syften som anges i denna information. I denna text anger vi också hur vi samlar in personuppgifter om dig. Vi ser regelbundet över denna informationstext och uppdaterar den om vi skulle förändra vårt sätt att hantera dina personuppgifter.

Integritet
Utgångspunkten för vår användning av dina personuppgifter är alltid din personliga integritet. Vi använder bara de personuppgifter vi behöver för att fullfölja de syften som anges i denna information. Bara de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Vi använder bara personuppgifter som är aktuella och relevanta. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.