Porsche Leasingskydd - Porsche.se
 
Huvudnavigation
Modeller
Porsche - Porsche Leasingskydd

Porsche Leasingskydd

Privat
Företag

Du kan för leasingen teckna ett leasingskydd som ger en extra trygghet. Som du vet händer saker som man inte själv kan kontrollera som sjukdom eller arbetslöshet och i värsta fall även dödsfall. Att teckna ett leasingskydd är ett bra sätt att skydda betalningen av leasingavgiften om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Leasingskydd ger därmed ökad trygghet för dig. Leasingskydd skyddar vid:

  • Nedsatt arbetsförmåga - vid sjukskrivning eller arbetslöshet på heltid i mer än 30 dagar täcker leasingskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr.
  • Sjukhusvistelse - vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar täcker leasingskydd din månadsbetalning. Ersättning för sjukhusvistelse utbetalas under karenstiden för helt nedsatt arbetsförmåga. Den högsta ersättningen är 300 kr per dag.
  • Dödsfall - i händelse av dödsfall betalas de leasingavgifter som återstår på dödsfallsdagen för aktuellt leasingavtal. Maximalt belopp som betalas ut är 350 000 kr. 

Du kan även i efterskott på redan tecknat leasingavtal lägga till Leasingskydd och du får då kostnaden specificerad på samma faktura som leasingen.

För mer information kontakta din Porscheåterförsäljare eller läs mer nedan.

Mer om Porsche Leasingskydd

Relaterat innehåll

Porsche Företagsleasing
Porsche Företagsleasing
Porsche Privatleasing
Porsche Privatleasing
Porsche Försäkring
Porsche Försäkring