Porsche Låneskydd - Porsche.se
 
Huvudnavigation
Modeller
Porsche - Porsche Låneskydd

Porsche Låneskydd

På samma sätt som din Porsche är försedd med den senaste tekniken och fullgod säkerhet, kan du utrusta ditt billån och bilförsäkring med extra säkerhet. Låneskydd är en försäkring som mot en rimlig kostnad täcker månadsbetalningen av ditt billån och bilförsäkring vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga. Porsche Låneskydd skyddar vid:

  • Arbetslöshet - vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr. Arbetslöshetsskyddet gäller dig som löntagare eller företagare
  • Nedsatt arbetsförmåga - vid sjukskrivning på heltid i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättning per månad är 10 000 kr
  • Sjukhusvistelse - vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning. Ersättning för sjukhusvistelse utbetalas under karenstiden för helt nedsatt arbetsförmåga. Den högsta ersättningen är 1/30 av 10 000 kr per dag
  • Liv (dödsfall) - I händelse av dödsfall betalas din restskuld/ sista betalning för aktuellt billån eller millån. Maximalt belopp som betalas ut är 350 000 kr

Porsche Låneskydd gäller för kontrakt med en restskuld upp till maximalt 350 000 kr och kan därmed ej erbjudas för alla Porschemodeller. Du kan även i efterskott på redan tecknat Porsche Billån lägga till Porsche Låneskydd och du får då kostnaden specificerad på samma faktura som finansieringen.

För mer information kontakta din Porscheåterförsäljare eller läs mer nedan.

 

Mer om Porsche Låneskydd

Relaterat innehåll

Porsche Billån
Porsche Billån
Porsche Försäkring
Porsche Försäkring
Mobilappar
Mobilappar